Kā pieteikt inventāra nomu

Jūsu izvēlei tiek piedāvāti vairāki inventāra nomas varianti:

  • Inventāra noma mūsu piedāvātajos standarta maršrutos.

Maršruta nomas maksā iekļauts: inventāra komplekts (laiva, airi, drošības vestes pieaugušajiem) un transports tā nogādāšanai uz izvēlētā maršruta sākuma punktu un paņemšanai no maršruta beigu punkta. (skat. „Upju maršruti kanoe laivās”)

  • Inventāra noma nestandarta maršrutam.

Nomas maksa summējas no iznomāto inventāra vienību izmaksām, to daudzuma un tā transportēšanas attāluma (skat.”Nestandarta maršruti”)

  • Atsevišķu inventāra vienību noma.

Papildus inventāra (bērnu vestes, sauso mantu maisi, mobilo telefonu un karšu maciņi, utt.) noma norādāma pieteikumā, to izmaksas tiek iekļautas kopējā rēķinā – faktūrā (skat. Inventāra nomas cenas”.)

Nomas pieteikumu vēlams veikt rakstiski, savlaicīgi nosūtot to uz mūsu e-pasta adresi.

Lūdzam pieteikumā norādīt:

  • izvēlēto variantu ( ja tas ir nestandarta maršruts – tā sākuma un beigu punktus);
    vēlamo pasākuma laiku (nomas sākuma un beigu datumus);
  • inventāra vienību daudzumu (kādas un cik laivas, kādas un cik papildus inventāra vienības);
    personu, kura slēgs nomas līgumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, mob.tel.nr., e-pasta adrese; juridiskai personai – rekvizīti).

Pēc pieteikuma saņemšanas, pieteicējs nekavējoties tiek informēts par iespējamo nomu. Ja inventārs norādītajā laikā ir pieejams, pasūtītājam elektroniski tiek nosūtīts nomas līgums un rēķins – faktūra.

  • Nomas rezervācija tiek uzskatīta par notikušu pēc rēķina – faktūras apmaksāšanas tajā norādītajā termiņā. Gadījumos, kad bijusi vienošanās par pēcmaksu, rezervācija tiek uzskatīta par notikušu pēc garantijas vēstules saņemšanas.

Par servisa pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti atsevišķos mūsu nomas punktos, vienošanās notiek nomas līguma slēgšanas gaitā.