Abava

Abava

Laivu nomas cenas Abavas maršrutos

Maršruta cenā ietilpst:

  • Laivas (komplektā airi, vestes) noma,
  • inventāra un šoferu (līdz 8 cilvēkiem) transports uz maršruta sākumu vai no maršruta beigām, atkarībā no laivošanai izvēlētā upes posma.
  • Sausie mantu maisi cenā neietilpst.

Abavas maršrutu karte

Abavas maršrutu karte ar interešu punktiem Google Maps »

Abavas nomas punktā pieejamais inventārs

  • Abavas maršrutos standartā tiek piedāvātas 2vietīgas, 3vietīgas un 4vietīgas kanoe laivas, kā arī divvietīgas smailītes, taču iespējams izvēlēties arī jūras kajakusSkat. sadaļu Nomas inventārs »

Serviss

Apmetnes vieta

“Jūras Laivu” ūdenstūristu apmetnes vieta “Avoti” (Rendā pie Abavas) piedāvā:

Apmetnes (telts vietas, ugunskurs, malka, nojume) 5.00 EUR/pers.
Automašīnu stāvvieta mūsu laivu nomniekiem – bezmaksas, citiem – 2 EUR/24h
Elektrības pieslēgums 5.00 EUR

  • Pakalpojumu izmaksas grupām, kurās ir vairāk par 20 personām, tiek noteiktas pēc vienošanās par pasūtījuma apjomu un plānotajām aktivitātēm.

  • Citu laivu nomu klientiem servisa cenas reizināmas ar 2.
  • Citu laivu nomu klientiem laivas ielaišana upē vai izcelšana no upes 2.00 EUR.

Abavas upes apraksts

Abava pelnīti ir viena no ūdenstūristu visiecienītākajām Kurzemes upēm. Līdz ar to, vasaras sezonā laivošana pa Abavu jāpiesaka savlaicīgi.

Laivošanai  kanoe laivās tradicionāli izvēlas posmu Kandava – Ieteka Ventā – Nabas ezeri (90km), sadalot to 1-3 dienu maršrutos. Kopš finišs Abavas ietekā Ventā vairs nav iespējams, laivotāji biežāk izvēlas upes augšteci no Kandavas ar finišu Rendā, jo maršruts Renda – Nabas ezeri daudziem ir par garu.

Pirmos 12km lejpus Kandavas upe plūst pa kārkliem aizaugušu zemieni un ir ļoti līkumaina.

Liela dabas – putnu un zivju bagātība, netrokšņainiem ceļotājiem iespējams vērot dabu tieši un nepastarpināti. Vēlāk upe, pārplūstot pār dolomīta plāksnēm veidoto Velnakmens braslu, ietek savā plašajā ielejā, ko, atmetot kautrīgumu, mēdz dēvēt par Kurzemes Šveici. Laivotāju skatam paveras iekopta mozaīkveida ainava ar dažādiem lauku apbūves elementiem tajā.

Turpmāko posmu līdz Sabilei upe plūst samērā strauji, vienīgi 5km pirms Rumbas tās plūdums kļūst izteikti lēnāks. Abavas Rumba ir jāapnes pa labo pusi, uzmanoties sabojāt laivas uz dolomīta asajām šķautnēm. Turpmākie 5 km līdz Veģu tiltam ir samērā straujš posms, apskates vērtas ir Sventes dzirnavu drupas Abavas labajā krastā tūlīt aiz Virbupes ietekas.

Sākot no Veģu tilta upes plūdums kļūst vienmērīgs, tikai retumis krastos redzamas mājas. Līkumos līdz 15m augstas smilšu kāpas, krastos bagātīga flora un fauna.

Pie Rendas upe kļūst pavisam rāma, līdz šo miegainību pilnībā pārtrauc Brasliņu brasls (4km lejpus Rendas tilta). Ainava izmainās pilnībā: upe kļūst akmeņaina un sekla, parādās biežas straujteces, līkumi atsedz smilšakmens un dolomīta klintis, no kurām gāžas avotiņi. Upes krasti pamazām kļūst mazāk apdzīvoti.

Upe plūst caur mežu, krastos aug lieli un veci koki, ļoti daudz meža dzīvnieku. 7km pirms ietekas Ventā Abavas kreisajā krastā slienas majestātiskā Muižarāju krauja (citos avotos Galmicu klints) – ap 30m augsta smilšakmens siena. Pēdējo 5km posmu pirms Ventas upe paliek šaurāka, straujāka un dziļāka. Posms Renda – Nabas ezeri neapšaubāmi ir skaistākais un baudāmākais no Abavas maršrutiem.

Plašāku Abavas aprakstu un citus stāstus lasiet mūsu Seakayak.lv » lapā