Svētupe – Jaunupe

Maršruts Dienu skaits Kilometri Cena (EUR) par laivu
Lauvas – ieteka jūrā 1 diena 21 km 29,- (2-viet.)
36,- (3-viet.)
42,- (4-viet.)
Lauvas – Svētciems 1 diena 18 km 29,- (2-viet.)
36,- (3-viet.)
42,- (4-viet.)
Pāle – Svētciems 1 diena 27 km 29,- (2-viet.)
36,- (3-viet.)
42,- (4-viet.)
Lauvas – Salacgrīva 1 diena 20 km 29,- (2-viet.)
36,- (3-viet.)
42,- (4-viet.)
Pāle – Salacgrīva 2 dienas 29 km 44,- (2-viet.)
52,- (3-viet.)
57,- (4-viet.)
Šķirstiņu tilts – Salacgrīva 2 dienas 43 km 50,- (2-viet.)
56,- (3-viet.)
63,- (4-viet.)
Pāle – ieteka jūrā 2 dienas 30 km 50,- (2-viet.)
56,- (3-viet.)
62,- (4-viet.)

svetupe_20081111_99_1

Upe ir strauja, taču bez sarežģītām virāžām vai piespiedēm. Ātrs un patīkams nobrauciens pavasaros augsta ūdenslīmeņa laikā, rudeņos vai pēc ilgstošiem lietus periodiem. Līdzīgi kā citās mazākās upēs, ir varbūtība, ka upi būs aizgāzuši bebri un izveidojušies dažādu sanesumu aizsprosti, taču 2008. gada rudenī upe bija labi izbraucama bez neviena apnesiena.

Laivot ieteicams sākot no Pāles vai Lauvām, laivot iespējams līdz Jaunupes kanālam, pa kuru var turpināt ceļu līdz Salacai, vai arī mēģināt izbraukt līdz Svētciemam, kur upe ieplūst Rīgas jūras līcī.

Pēc Jaunupes kanāla, kas mākslīgi izveidots 17. gs, Svētupe gan krietni šaurāka, jo aptuveni 2/3 no upes ūdens tiek nopludināts uz Salacu. Līdz ar to, Svētupe nemanāmi pāriet Jaunupē un ietek Salacā.

Ja vēlaties turpināt ceļu pa Svētupi (piem. maršruti: Pāle – Svētciems vai Jūra: Lauvas – Svētciems vai Jūra), sekojiet līdzi upes kreisā krasta pietekām un attekām.

Svētupes krastos ir smilšakmens atsegumi un vairāki citi apskates objekti.

Atpazīstamākais objekts ir Lībiešu upuralas.

Upes labajā krastā pie Kuiķules atrodas Metsepoles lībiešu nozīmīgākā kulta vieta, par ko liecina arheoloģiskajos izrakumos atrastās 628 monētas un senlietas, alu sienās iegravētās senās maģiskās zīmes un visvecākais datētais ieraksts – 1664. Viena no garākām alām Latvijā. Galvenās ejas garums, ieskaitot visus nozarojumus – 47m, mazākās ejas – 19,5 m. Tiesa, neko dziļi alā ielīst neizdosies.

Svētupes grīva. Svētupes ietekai jūrā abi krasti apauguši ar niedrēm. Rudens pārlidojumu laikā te uzturas ļoti daudz putnu. Svētciema akmeņu saliņa- atrodas iepretī Svētciema Zaļkrastu mājām, jūrā ap 200 m no krasta. Tas ir aizsargājams ģeoloģisks objekts kopš 1962.g.

Kad ūdens līmenis zems, daži akmeņi ir redzami, parasti tie atrodas zem ūdens. Virsējo akmeņu diametrs ir 1-1,5 m. Saliņa veidojusies no jūrakmeņiem, ko ledus krāvumi un pavasara vētras sastūmuši valnī. Saliņa lēnām tuvojas krastam.

Svētupe

Izteka Dūņezers
57°32′41″N 24°41′49″E
Ieteka Rīgas jūras līcis
57°41′6″N 24°21′30″EKoordinātas: 57°41′6″N 24°21′30″E (karte)
Caurteces valstis  Latvija
Garums 58 km
Kritums 49 m
Gada notece 0,15 km³
Baseina platība 475,2 km²
Galvenās pietekas Lūdiņupe, Pērļupe

Jaunupe

Izteka Svētupe
57°42′58″N 24°26′16″E
Ieteka Salaca
57°44′56″N 24°24′01″EKoordinātas: 57°44′56″N 24°24′01″E (karte)
Caurteces valstis  Latvija
Garums 4 km
Iztekas augstums 13,5 m
Ietekas augstums 1,2 m
Kritums 12,3 m
Baseina platība 6,5[1] km²
  • Mazūdens periodā upe ir braucama tikai “pārgājiens ar laivu formātā”
  • Iespējami koku aizgāzumi
  • Augstā ūdens līmenī nepieciešamas iemaņas