Salaca

Maršruts Dienu skaits Kilometri Cena (EUR) par laivu
Vecate – Skaņaiskalns 1 diena 16 km 33,- (2-viet.)
39,- (3-viet.)
43,- (4-viet.)
Mērnieki – Vecsalaca 1 diena 18 km 33,- (2-viet.)
39,- (3-viet.)
43,- (4-viet.)
Staicele – Vecsalaca 2 dienas 42 km 50,- (2-viet.)
57,- (3-viet.)
64,- (4-viet.)
Staicele – Salacgrīva 2 dienas 45 km 53,- (2-viet.)
57,- (3-viet.)
64,- (4-viet.)
Mazsalaca – Staicele 2 dienas 39 km 57,- (2-viet.)
67,- (3-viet.)
80,- (4-viet.)
Vecate – Salacgrīva 3 dienas 92 km 72,- (2-viet.)
84,- (3-viet.)
97,- (4-viet.)
Mazsalaca – Vecsalaca 3 dienas 81 km 69,- (2-viet.)
80,- (3-viet.)
86,- (4-viet.)
Burtnieku ez. – Salacgrīva 4 dienas 103 km 76,- (2-viet.)
92,- (3-viet.)
102,- (4-viet.)

salaca

Viena no populārākajām un ainaviski skaistākajām ūdenstūrisma upēm Vidzemē.

Salaca sākas no Burtnieku ezera un ietek Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī. Upes garums 96 km. Laivojama visā garumā līdz pat jūrai. Skaista daba gan upes augštecē, gan lejtecē.

Salaca iegrauzusies vidusdevona smilšakmeņos un kvartāra nogulumos. Posmi smilšakmenī paceļas 5 – 15 m augstumā un ir bagāti ar atsegumiem. Bieži šajos smilšakmeņos izveidojušās alas.

Smilšakmeņu atsegumi un alas ir nozīmīgi aizsargājami ģeoloģiskie objekti: Skaņais kalns, Bezdelīgu klintis un alas, Dzelveskalna atsegumi un alas, Silmaču iezis un alas, Gudzonu ala u. c.. Ielejas krasti noauguši ar egļu platlapju mežu, avoksnājos melnalkšņu audzes un liekņas, vietām sausieņu pļavas. Viskrāšņāka Salacas ieleja ir Mazsalacas apkārtnē, kur sākas upes klinšainie krasti un Skaņkalnes pagastā kā arī Vīķu – Staiceles un Rozēņu – Mērnieku posmā. Salacas krastos atrodas arī Lībiešu un Vīkšēnu pilskalns.

Krāšņi Salacas krasti ir arī Sarkano klinšu rajonā un lejpus tiem, arī pie Mērnieku krācēm upes lejtecē. Sausās vasarās ūdens paltākajās upes vietās var būt sekls, taču ir arī dziļi posmi.

Izteka Burtnieks
57°47′43″N 25°08′42″E
Ieteka Rīgas jūras līcis
57°45′19″N 24°20′57″EKoordinātas: 57°45′19″N 24°20′57″E (karte)
Baseina valstis  Latvija
Igaunija
Caurteces valstis  Latvija
Garums 95 km
Kritums 42 m
Gada notece 1,06 km³
Baseina platība 3421,0 km² (Latvijā 3239 km²)
Galvenās pietekas Korģe, Ramata, Glāžupe

ozollapanatura2000

Sākot no Mazsalacas sākas Salacas dabas kompleksais liegums. Parka teritorija visā pilnībā ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un ietver Salacas upi no Mazsalacas līdz ietekai jūrā un abu krastu upes ieleju. Tas nozīmē, ka upes krastos, izņemot tam paredzētas vietas, nedrīkst kurināt ugunskurus un būvēt teltis.

  • Salacas klasiski skaistākais posms ir ap Mazsalacu
  • Salacas garums ir ~ 100 km – tieši tik, lai 3 dienās nobrauktu upi visā garumā.

Kanoe Viking

 

roto-viking

  • Standarta inventārs
  • Vietu skaits – 2
  • Airi, vestes komplektā. Par nepieciešamajām bērnu vestēm lūgums informēt savlaicīgi

Kanoe Samba

samba

  • Standarta inventārs
  • Vietu skaits – 3, 4
  • Airi, vestes komplektā. Par nepieciešamajām bērnu vestēm lūgums informēt savlaicīgi