Aiviekste

Maršruts Dienu skaits Kilometri Cena (EUR) par laivu
Lubānas ezers – Lettes kempings 1 diena 27 km 30,-
Lubānas ezers – Lubāna 1 vai 2 dienas 35 km 29,-/42,-
Lubānas ezers – Meirānu tilts 2 dienas 47 km 44,-
Lubāna – Švāna tilts 1 diena 21 km 29,-
Lubāna – Svētupe 2 dienas 46 km 47,-
Lubāna – Vesetas kanāls 2 vai 3 dienas 67 km 54,-/67,-
Švāna tilts – Svētupe 1 diena 25 km 42,-
Švāna tilts – Vesetas kanāls 2 dienas 46 km 60,-

aiviekste

Aiviekste iztek no Lubāna un tās kopējais garums ir 114 km. Aiviekste ir viena no interesantākajām ūdens plūsmas ziņā upēm Latvijā. Upes gultnē sastopamais dolomīts veido slieksni, kas vienmēr traucējis upes padziļināšanos. Nelielais gultnes dziļums un kritums stipri ierobežo ūdens caurplūdību. Pavasara ūdens daudzums Aiviekstes augštecē vairākas reizes pārsniedz caurplūduma iespējas. Pagājušajā gadsimtā, kad Aiviekste nebija padziļināta un iztaisnota, augštecē pieplūstošie ūdeņi tecēja nevis uz Daugavu, bet atpakaļ uz Lubānu, kas radīja lielus plūdus.

Laivotājiem Aiviekste piemērota nobraucieniem visu sezonu, jo upē nav sarežģītu posmu, izņemot ūdeņiem bagātos pavasarus, kad applūdušas klānu pļavas veido vairāk nekā simts metru platu upi. Neuzmanīgākie laivotāji, noairējot no upes, var kādu laiku maldīties pa applūdušajām pļavām. Laivu braucienus var lieliski apvienot ar makšķerēšanu un putnu vērošanu, sevišķi pavasaros, kad pīles, gulbjus, zosis un dzērves var novērot lielos daudzumos. Makšķernieku vidū Aiviekste ir pazīstama ar samu lomiem.

Izteka Lubāns
56°48′58″N 26°54′28″E
Ieteka Daugava
56°36′52″N 25°45′30″EKoordinātas: 56°36′52″N 25°45′30″E (karte)
Caurteces valstis  Latvija
Garums 114 km
Kritums 26,9 m
Gada notece 1,81 km³
Baseina platība 9160 km²
Galvenās pietekas Pededze

Nomas punkts „Aiviekstes laivas” piedāvā:

“Lauku” pirts 80,00 EUR
Telšu un ugunskura vietas 3,00 EUR/pers.
Autostāvvieta Bez maksas
Portatīvās kūpinātavas noma Pirmā diena 12 EUR. Katra nākamā 8 EUR